Litváková a spol. / Kontakt
Prejsť na navigáciu

Kontakt

Sídlo a poštová adresa:

LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Patentová a známková kancelária
Pluhová 78
831 03  Bratislava
Slovenská republika

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I; Oddiel: Sro, Vložka č. 56927/B

IČO: 36 862 398

Tel: +421 / (0)2 / 4464 1644
Fax: +421 / (0)2 / 4464 1646
office @ litvakova.sk
www.litvakova.sk

Mapa:

OPEN
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
78 Pluhová street
831 03 Bratislava

LITVÁKOVÁ a spol.
Patentová a známková kancelária

Sídlo:
Pluhová 78
831 03 Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421 / (0)2 / 4464 1644
Fax: +421 / (0)2 / 4464 1646
office @ litvakova.sk
www.litvakova.sk